Pszichológia a kutyatanításban - eltérő irányzatok

Cikk: 92., Dátum: 2020. november 29., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs


Pszichológia a kutyatanításban

A kutya tanításában az egyik legsarkalatosabb kérdés a kutya viselkedésének megértése. Mi határozhatja meg egy adott viselkedését és ez hogyan befolyásolható, módosítható? Sőt az is lehet érdekes kérdés, hogy megérthető-e a kutya gondolkodása, vagy hogyan biztosítható a pszichikai jóléte? A pszichológia, mint tudomány az embernél pont ezekre keresi a válaszokat. Az elmúlt évszázad során különböző elméleti irányzatok jöttek létre, melyek sokszor egymás mellett élnek. Idő haladtával ez a tudomány is bővült és még fejlődni is fog. Ami pedig különösen érdekes, hogy mára a tudományos kísérletek (pl. Topál) rámutattak arra is, hogy az emberi- és a kutyapszichológia között bizony léteznek párhuzamok. A kutya tanításakor egy-egy módszerben ezeket mi

magunk is nagyon könnyen felfedezhetjük.

Íme három terület: az operáns kondicionálás, az elkerülő tanulás, a természetes pedagógia és a mögöttük húzódó pszichológiai alapok.

Operáns kondicionálás - pl: klikkeroktatás

Az operáns kondicionálás egy klasszikusnak tekinthető módszer a kutya tanításában, melynek alapja a múlt évszázadbeli behaviorista szemlélet, mely "a környezetnek kitüntetett szerepet ad, míg a veleszületett tényezőknek csekély jelentőséget tulajdonít". E megközelítés szerint a viselkedés "leírható az inger-válasz kategóriákkal, ezért gyakran nevezik ezt az irányzatot S-R (stimulus-reakció) pszichológiának". Ebben a tekintetben a kutya igazából úgy funkcionál, mint egy gép, aminél -leegyszerűsítve- a bemeneti és a kimeneti oldal történései a fontosak. A belső működése egy "fekete doboz", ezért nem foglalkoznak a benne zajló történésekkel, mentális folyamatokkal (pl. észlelés, emlékezés, gondolkodás)", sem a kutya érzelmi világával. "Az irányzat fő képviselője Burrhus F. Skinner (1904-1990) a tanulás és viselkedésváltozás törvényszerűségeit tanulmányozta galambokkal illetve patkányokkal végzett kísérleteiben, és hangsúlyozta a büntetéssel szemben a megerősítés szerepét a viselkedésformálásban."

"amennyiben a megerősítést rendszeresen társítjuk egy semleges ingerrel,
az állat pusztán ezen inger jelentkezésekor is hajlandó lesz dolgozni
(pl. táplálék megjelenése kattanó hang esetén)"

E szerint a tanítás egy tudatosan megtervezett környezeti hatás eredménye, amiben a viselkedés megváltoztatásának módszere lehet a mesterséges jutalmazás vagy annak elmaradása, mint megélt büntetés.

Elkerülő tanulás - pl: falka-, dominanciaelmélet

Szintén klasszikusnak tekinthető az averzív pszichológiára épülő elkerülő tanulás módszere, melyben a lényeg a negatív esemény bekövetkeztének elkerülésére.

"Olyan tanítási-viselkedésformálási technika, amelyben a nem kívánatos viselkedésformák megjelenését ismétlődő büntetéssel vagy kellemetlen ingerek adásával szüntetik meg".

Ebben az értelmezésben a kutya helytelen viselkedése úgy módosítható a legkönnyebben, hogy elszenvedett büntetéssel gátoljuk meg ebben. Ha pedig felhagy a rossz viselkedésel, akkor a büntetés megszüntetésével jutalmazzuk. E nézet szerint kellemetlen inger lehet a fizikai (bökés, borítás, megrázás, fojtó póráz), illetve pszichikai (csoportos falkaűzés, "NEM"/"ELÉG" tiltószó, morgás, fegyelmező hangsúly, a kavicsdoboz/demizsondobás, ignorálás, kizárás). Igazából mindegy, hogy milyen formában találkozik vele a kutya, a pszichikai hatásuk és tanításmódszertani alapjuk ugyanaz. Ezeket az ingereket a kutya mind idegi teherként élheti meg, ezért lehetőség szerint törekszik az elkerülésükre.

Kognitív megközelítés - pl: természetes pedagógia

Egy modernebb megözelítés "a kognitív pszichológia a vizsgálat középpontjába a külvilág megismerését szolgáló mentális folyamatokat állítja, és azokkal a jelenségekkel foglalkozik, melyek a környezeti ingerek és a viselkedés között találhatóak: észlelés, emlékezés, gondolkodás, döntéshozás stb." Így nemcsak a bemeneti és kimeneti oldal történései lesznek meghatározóak, hanem inkább a belső történések, elképzelések, reprezentációk. Egyben a környezeti elemek mellett, hangsúlyt kapnak a viselkedésben az öröklött, genetikai adottságok is.

" az elme legfontosabb tulajdonságai öröklöttek"

A tudományos megfigyelések alapján kiderült, hogy a kutya -az emberhez hasonlóan - képes bizonyos tanítási helyzetekben arra, hogy -a maga módján- részt vegyen a sajátos és csak az emberre jellemző kommunikációs interakcióban. A kutya "speciálisan reagál az emberi kommunikáció szándékkifejező és ráutaló (referenciális) jelzéseire". Ebben pedig fontos szerep juthat az érzelemes beszédnek is. Ugyanis "a kutya szelektíven érzékennyé vált bizonyos emberi kommunikatív gesztusokra valamint az emberi beszédre". Ezáltal a kutya nem egy reflexszerű, inger-válasz viselkedésre tanítható csak meg, hanem egy általánosítható tudás elsajátítására is tanítható a természetes jutalomként megélt emberi beszéden keresztül. Ehhez pedig feltétlenül szükséges az öröklött képesség is, no és nem árt egy "kis" intelligencia.

Személyes választás - preferencia és egyediség

A röviden bemutatott pszichológiai alapok arra hívják fel a figyelmünket, hogy a kutya tanításában is jól tetten érhetőek a különböző korok sokszor ellentétes irányzatai. Persze olvashatunk helyenként egy-egy témáról olykor szubjektív véleményt, de érdemes ezeket átnézni időnként körültekintőbben is. Aki jó megfigyelő, az észreveheti a hétköznapokban ezek

párhuzamos létezését, egymás melletti működését.

Aki pedig kellően "kíváncsi érdeklődő", az megértheti a régi perzsa mese "elefánt (itt)" történetének lényegi mondanivalóját. Ami segítségével már könnyen belátható, hogy egy-egy pszichológiai irányzat, illetve tanítási módszer alkalmazásának kizárólagossága biztosan hiányokat fog szenvedni és soha nem fog elvezetni a kutya viselkedésének teljes megértéséig, vagy épp a helyes visekedés abszolút kialakításáig. Ezért ami ténylegesen eldöntheti egy-egy módszer személyes alkalmazását, vagy ezek arányait -a tanítási környezeten kívül- az leginkább csak az oktató preferenciáján, illetve a kutya egyediségén múlik.

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

Kutyasuli képek