A kutya nem vadállat – vagy mégis?

Cikk: 112., Dátum: 2022. március 8., Szerző: Családi kutyaiskola - Pécs

veszélyes kutya

Könnyű elcsodálkozni azon, ha valaki olyat csinál, amihez valójában nem ért. Nem feltétlenül az alapvető intelligenciára kell most gondolni, mint inkább arra az esetre, mikor jól jönne egy kis szakértelem. Különösen akkor, ha a tevékenység, amiről épp beszélünk

veszélyes lehet.

Azt gondolhatnánk, hogy az őrző-védő képzés, vagy a divatosan hívott ösztön-kontroll tréning nem ilyen terület. Inkább azt feltételeznénk, hogy jól képzett és hozzáértő kutyaképzők végzik felelősségteljesen. Azonban az élet –mint minden területen- okozhat olykor keserű meglepetéseket. Összefuthatunk néha olyan emberrel, akinek az egészről tényleg fogalma sincs.

„Nem győzöm hangsúlyozni:

az őrző-védő munka nem játék, hanem harc!” (1)

A tájékozódás, az ismereteink bővítése bármelyik életkorban abszolút nem szégyen senkinek. Sőt akár hasznunkra is válhat! Természetes az, hogy változhatnak a divatok, a társadalmi elvárások, a személyes preferenciák, vagy épp a jogszabályi környezet. Ezt kellő gyorsasággal értően felfogni nem mehet könnyen mindenkinek.

A kutyáról is melyet korábban csak egyszerű ösztönlényként kezeltünk -komoly kutatások révén- mára kiderült, hogy gondolkodni, tanulni, sőt szabálykövetően viselkedni is tud! Hatalmas felfedezés volt ez a kutyaetológiában. Mert végre kiderült, hogy ott bent, a fejben valóban lakozik –az ösztönökön felül- valódi értelem.

„etológiai szempontból a szabálykövetés az a képesség, hogy

személytelen dominanciának tudjuk alávetni magunkat” (2)

veszélyes kutya

1998. évi XXVIII. törvény  - az állatok védelméről és kíméletéről  (3)

24/A. §   (1) Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek minősítheti, amennyiben
a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek minősítés e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vagy

b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek fizikai sérülést okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minősítésével hárítható el.

(6) A veszélyes ebet polgári jogi szempontból

vadállatnak kell tekinteni.

Azaz, ha csak a „feltételezhető” esélye megvan, hogy a kutya sérülést okozzon, mert épp agresszíven az ember felé ugat, kap, vagy harap, akkor már akár meglehet a minősítéshez a jogi alap.

Az pedig mindenki számára tudható, hogy az agresszió mímelésénél a kutya gátlástalanul nem harap, így a sérülésnek az esélye végig nulla marad. Azzal a tevékenységgel pedig amivel ezt az esélyt növelem, azzal –a jogszabályból következően- teljesen egyértelműen a kutyát vadítani lehet!

„A kutya vezetője a kutya minden mozdulatáért fegyelmi,

bütetőjogi és anyagi felelősséggel tartozik.” (1)

Egy szakmailag hozzáértő és felelős kiképző az ŐV-s, vagy ÖKT-s képzés megkezdése előtt a képzésről és annak lehetséges veszélyeiről, következményeiről, a sérülés eshetőségéről a kutyatulajdonosnak teljes körűen szóban tájékoztatást ad, esetleg írásban még

felelősségvállalási nyilatkozatot is tesz.

Ennek hiányában a jóhiszemű kutyatulajdonos ezt a fajta képzést laikusan nem értheti és nem láthatja előre ennek lehetséges jogi- és anyagi következményeit. Így érdemes lenne a képzés előtt jogászhoz fordulni, mert segíthet értelmezni a jogi szakzsargonokat.

Mi magunk is, ha valamit nem értünk meg a paragrafusokban, akkor a jogásztól egyszerűen csak elfogadjuk a jogi szakértelemből fakadó útmutatásokat.

Hálásan köszönjük a figyelmedet!

Forrás: (1) dr. Kováts Zsolt: Kutyaiskola 1986 Bp.  ISBN 963 281 708 7

(2) Csányi Vilmos: A kutyák szőrös gyerekek ISBN 978-963-310-151-3

(3) 1998. évi XXVIII. törvény  - az állatok védelméről és kíméletéről  785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet   - a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól

Kép: www.petplace.com

Kutyasuli képek